• 3
  • poradenstvo pre rodiny
  • poradenstvo pre pedagógov a odborníkov
  • prednášková a lektorská činnosť (odborné prednášky na vyžiadanie)