Pracovisko nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, poskytovaná zdravotná starostlivosť je plne uhrádzaná zo strany pacienta. V prípade záujmu je možné požiadať o preplatenie časti sumy za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (vo väčšine prípadov 80%) v zdravotnej poisťovni pacienta, minimálne 10 dní pred vyšetrením. Administrácia je spoplatnená (vyplnenie a zaslanie tlačiva).

Názov služby Cena
Vstupná diagnostika, diferenciálno-diagnostické vyšetrenie (vyšetrenie, analýza záznamov, diagnostický nález, odporúčania pre odborné zariadenia) 150,- Eur
Rediagnostické vyšetrenie (vyšetrenie, analýza záznamov, diagnostická správa) 125,- Eur
Rediagnostické vyšetrenie – kontrola (vyšetrenie, analýza záznamov, správa) 90,- Eur
Psychologické klinické poradenstvo 50,- Eur
Objektívne diagnostické vyšetrenie (použitie vybratého diagnostického nástroja, 1 hodina) 50,- Eur
Individuálna terapeutická intervencia (stretnutie) 40,- Eur
Analýza záznamov(dotazníky, nálezy, vyhodnotenie vyšetrenia) 20,- Eur
Krátka správa pre ZP 5,- Eur
Psychologická správa (krátka) – nález 15,- Eur
Psychologická správa – nález 20,- Eur
Psychologická správa (diagnostická správa) 30,- Eur
Psychologická správa- odporúčania pre odborné zariadenia 20,- Eur
Žiadosť o poskytnutie príspevku u nezmluvného poskytovateľa 10,- Eur