Kontaktné informácie

CDD, s.r.o (Centre for Developmental Disorders)
Kalinčiakova 29,
91701 Trnava

Telefonické objednanie každý pondelok v čase od 7:00 do 8:00 hod.

Ordinačné hodiny

Pondelok: 06,30 -12,30    —   13,00 -16,30
Utorok: 06,30 -12,30   —   13,00 -16,30
Streda: 06,30 -12,30   —   13,00 -16,30
Štvrtok: Administrácia
Piatok: Administrácia

Napíšte nám svoje dotazy

  Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov. Súhlas dávam konateľovi spoločnosti CDD, s.r.o PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., so sídlom na Kalinčiakovej 29, Trnava. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na (info@cdd.sk). Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.

  Podklady a praktické informácie k vyšetreniu

  1. po dohode termínu vyšetrenia bude Vám zaslaný dotazník (rodičia – základné informácie o dieťati, v prípade dospelých vybraté diagnostické dotazníky), ktorý je nutné vyplniť a zaslať ešte pred termínom vyšetrenia
  2. všetky potrebné informácie  k vyšetreniu budú uvedené mailovej správe
  3. na vyšetrenie je nutné priniesť zdravotnú dokumentáciu – zdravotný záznam, prípadne výpis zo zdravotného záznamu, správy z odborných vyšetrení (psychiater, neurológ, logopéd, špeciálny pedagóg…, hodnotiace správy z MŠ, ZŠ – podľa riešeného problému)
  4. v rámci diagnostického procesu je pre nás veľmi dôležitá analýza produktov dieťaťa – videá z prirodzeného prostredia dieťaťa (najmä deti v ranom období), ukážky záujmov dieťaťa – fotografie, prípadne reálne produkty – záujmy (kresby, výrobky…), školské zošity
  5. v rámci dodržiavania hygienického štandardu v ambulancii, prosíme priniesť prezuvky pre dieťa a rodiča

  Objednajte sa na vyšetrenie

   Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov. Súhlas dávam konateľovi spoločnosti CDD, s.r.o PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., so sídlom na Kalinčiakovej 29, Trnava. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na (info@cdd.sk). Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.

   Google Map API Key is Wrong