• 4

Z dôvodu rozširovania našich služieb, prijmeme od 01.01.2021 do zamestnania:

 • psychológa
 • logopéda
 • liečebného pedagóga

Požiadavky

 • ukončené zodpovedajúce odborné vzdelanie, výhoda absolvované kurzy, špecializácie a certifikované činnosti  
 • v prípade psychológa a liečebného pedagóga minimálne 3-ročná odborná prax so zameraním na terapeutické intervencie

 Ponúkame

 • flexibilnú pracovnú dobu (zamestnanec si môže nastaviť pracovnú dobu podľa subjektívnej požiadavky)
 • ohodnotenie podľa  zodpovedajúcich taríf pre výkon povolania a motivačné príplatky
 • odbornú prax v zdravotníckom zariadení a zaradenie do špecializačného štúdia pre výkon zdravotníckeho povolania
 • možnosť zamestnania fyzickej osoby

V prípade záujmu nás môžte kontaktovať

  Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov. Súhlas dávam konateľovi spoločnosti CDD, s.r.o PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., so sídlom na Kalinčiakovej 29, Trnava. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na (info@cdd.sk). Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.